Vera John - med större vinster

Vera John

Gäller endast personer som fyllt 18 år eller äldre. Man kan ställa sig frågan. – Är Vera John så pass bra som de utger sig att vara? Låt mig besvara detta…